Wróć

WYRZUCAJĄC ELEKTROŚMIECI

TRUJESZ SIEBIE I SWOICH BLISKICH

TAKIE ODPADY TO BOMBA EKOLOGICZNA

ODDAJĄC NAM SWOJE ODPADY

DBASZ O ZDROWIE I ŚRODOWISKO

MASZ CZYSTE SUMIENIE I CZYSTY DOM

Za zgodą i pod patronatem Urzędów Gmin proponujemy cykliczne akcje oczyszczania z odpadów ZSEiE gmin powiatu kaliskiego

AKCJA CZYSTA GMINA

AKCJA CZYSTA GMINA skierowana jest obecnie do mieszkańców powiatu kaliskiego. Dzięki naszej ofercie mieszkańcy powiatu mogą bezpłatnie pozbyć się starych i popsutych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W wyznaczonym dniu nasi pracownicy odbiorą wszystkie zgromadzone odpady. Planujemy podobne akcje na terenie sąsiednich powiatów.

Zapraszamy inne gminy chcące przeprowadzić takie Akcje na swoim terenie o kontakt. Akcja jest całkowicie BEZPŁATNA - Urząd Gminy, ani mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z odbiorem zebranych odpadów. Oferujemy ulotki i materiały informacyjne.